KVELDSPARKERING HOS MØLLERGRUPPEN

I tillegg til vår egen parkering, kan Avancia-medlemmer bruke MøllerGruppen sin parkeringsplass i Frysjaveien 31 etter kl. 17.00 og i helgene.