Gruppetimer starter igjen mandag 17. januar 2022 – maks antall deltagere per time er 20 personer i henhold til siste nasjonale smittevernstiltak (regjeringen.no):

Smittevernfaglig forsvarlig drift

  • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
  • [..]
  • Treningssentre, [..] kan holde åpent for maks 20 personer ved innendørs gruppetrening.
  • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: [..] treningssentre, [..]
  • Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
  • Bransjeveiledere bør overholdes for [..] treningssentre [..]. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern.