I henhold til råd og regler for Oslo kommune som gjelder frem til medio april 2021*:
“Treningssentre [..] skal holdes stengt [..]. Det gjøres unntak for opptrening og rehabilitering som tilbys individuelt på treningssentre.”
Dette betyr at vi åpner opp muligheten for opptrening og rehabilitering. Behovet må kunne dokumenteres av helsepersonell som lege, fysioterapeut, kiropraktor og tilsvarende. Send oss en mail på post@avanciakjelsas.no
Dokumentasjonskrav:
  • – Kort beskrivelse på behov for opptrening/rehabiltering for å oppretteholde dagliglivets aktiviteter
  • – Vennligst unngå sensitiv informasjon
  • – Info om behandler med signatur og avsenders behandlingssted

* https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/trening-idrettsanlegg-og-svommehaller/